Vacature Verenigingscompetitieleider

Taak- / functie-omschrijving Verenigingscompetitieleider (VCL)

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
De VCL is verantwoordelijk voor de organisatie van de competitie(s)

Functienaam: Verenigingscompetitieleider (VCL)
Wordt aangesteld door: Bestuur TC Rhenen
Plaats in de vereniging: VCL

Hoofdtaken:

 • Eerst verantwoordelijke voor het goede verloop van de competitie.
 • Draagt zorg voor het afstemmen van de verantwoordelijkheden omtrent de competitie.
 • Stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische commissie.
 • Verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de indeling van de teams.
 • Verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitieteams bij de KNLTB en het invoeren van de begintijden.
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen.
 • Aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging.
 • Voor de functie noodzakelijke ervaring, kennis, houding e.d.
 • Beschikt over een geldig VCL-certificaat (online te behalen bij de KNLTB).
 • Organisatorische vaardigheden w.o. coördineren.
 • Effectief communiceren.
 • Bestuurlijk inzicht.
 • Goede contactuele eigenschappen.

Benodigde tijd

Contact/overleg met de commissie en tijdens de competitie(s) etc. ca. 80 uur op jaarbasis