Vereniging

Informatie over de Tennisclub Rhenen

Deze informatie maakt u wegwijs binnen TC Rhenen. U leert de tennisclub pas echt kennen door vaak te komen tennissen, deel te nemen aan de vele gezelligheidstoernooien en een praatje te maken in het gezellige clubhuis. Het doel van TC Rhenen is de tennisliefhebbers hun sport te laten beoefenen, waarbij zowel recreanten als prestatiegerichte leden aan hun trekken kunnen komen.

De organisatie

TC Rhenen is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) en behoort als Utrechtse vereniging tòch tot het district Gelderland.

Ieder lid van TC Rhenen is ook automatisch lid van de KNLTB.

TC Rhenen heeft een periodiek wisselend bestuur van zeven leden, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en afgevaardigden/de voorzitters van hierna genoemde commissies. Het bestuur wordt dus door de volgende commissies bijgestaan: de Commissie Beheer (CB), de Commissie Recreatie (CR), de Commissie Prestatie (CP) en de Werkgroep Jeugd (binnenkort om te zetten in een Jeugdcie.). Onder verantwoordelijkheid van deze commissies functioneren diverse uitvoerende werkgroepen. Daarnaast functioneren de groepen Sponsoring & Advertising, de Redactie en Distributie van de Inside en de trainer.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar èn de plannen en begroting voor het komende jaar voorgelegd en vastgesteld worden.

De rechten en plichten van ieder lid en andere belangrijke regels zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement die tegen betaling van 2,5 euro bij de secretaris verkrijgbaar zijn.l.

Het tennispark, banen en ballen

Het tennispark bestaat uit 8 banen, 3 Red Court, 4 kunstgrasbanen en een mini-tennisbaan.

Op de kunstgrasbanen kan, als het weer het toelaat, het gehele jaar worden gespeeld. De verlichting van de banen is in te schakelen d.m.v. een sleutelschakelaar in de entree van de kleedruimte, waar tevens de tennisballen waarmee op het park wordt gespeeld uit het ballenkastje kunnen worden gehaald. Deze worden door de tennisvereniging verstrekt en per baan mogen 3 ballen worden gebruikt. Na afloop is het wel de bedoeling dat u deze ballen weer in het kastje terugdoet.

Voor de entree naar de kleedruimte, het openen van het ballenkastje en het inschakelen van de verlichting zijn tegen betaling sleutels te verkrijgen aan de bar. De 5 € voor sleutel van de kleedkamer / ballenkastje en de 5 € voor het licht krijg je terug als je ze weer inlevert.

Baanrooster

In de publicatiekast hangt voor het voorjaar-/zomer- en winterseizoen een baanrooster en een instructie hoe er moet worden afhangen. Op het baanrooster staan de banen aangegeven die gereserveerd zijn voor tennislessen, toernooien, competities e.d. en de banen waarop vrij gespeeld kan worden. Op de afhanginstructie staat aangegeven hoe lang er gespeeld mag worden.

Afhangen doet u met het door de vereniging beschikbaar gestelde KNLTB-pasje met pasfoto op het afhangbord bij het clubhuis. U hangt uw pasje af op een vrije baan of op de eerste vrije speelperiode; let op het juiste “afhangtijdstip”. Als alle banen bezet zijn hang dan af op de baan van degenen die het langst aan het spelen zijn òf hang af bij enkelspelers . Bent u niet afgehangen dan laat u het pasje staan en kunt u rustig verder spelen. Bent u toch afgehangen of bent u klaar met spelen dan moeten de Red Courtbanen gesleept worden met de daarvoor aanwezige sleepnetten.

Onderhoud banen

In het voorjaar kan het voorkomen dat de Red Court- en kunstgrasbanen bevroren zijn. Er mag dan niet op de banen gespeeld worden. Voor de grasbanen telt dit alleen in geval van opvriezen, dooi en sneeuwval. Overigens geldt dit ook als de banen zijn afgekeurd; let op de daarvoor gebruikte bordjes. De banen kunnen anders zwaar beschadigd worden.

Tennismateriaal

Op de Red Courtbanen mag alleen maar met goedgekeurde tennisschoenen zonder al te veel profiel (geen jogging of loopschoenen) worden gespeeld. Op de kunstgrasbanen kan met het zelfde schoeisel worden gespeeld of met een iets grover profiel. Aan tenniskleding worden niet meer zulke strenge eisen gesteld als vroeger.

Het clubhuis

Binnen de vereniging is het clubhuis een erg belangrijke factor. Niet de omzet maar de gezelligheid staat centraal! Het clubhuis wordt gerund door de barcommissie met vrijwilligers van onze vereniging. Het clubhuis vervult ook de functie van communicatiepunt tussen bestuur, commissies en leden. In het clubhuis wordt op mededelingenborden informatie verstrekt over o.a. toernooien, competities en uitslagen van de onderlinge competities. Ook vindt u er informatie en inschrijfformulieren over open toernooien in de omgeving.

Accommodatie:
Sportpark Candia
Grebbeweg 79 Rhenen

Telefoon clubhuis : 0317 – 614713

Postadres:
Postbus 1013
3910 CA RHENEN