Nieuwsbrief TC Rhenen december 2019

Geachte leden,

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019: de feestdagen kloppen alweer aan de poort en voor wij jullie als bestuur fijne feestdagen gaan toewensen, hebben we jullie nog behoorlijk wat te melden; Leest, Geniet ende Huivert!

Waar gaan we het in deze nieuwsbrief over hebben:

  1. Save the dates: Nieuwjaarsreceptie en Algemene Leden Vergadering
  2. Vrijwilligers
  3. Contributieverhoging
  4. Schoonmaak clubhuis
  5. Anti-rookbeleid
  6. Pinnen aan de bar
  7. Werkgroep vrijwilligersbeleid
  8. 100 jarig bestaan TC Rhenen
  9. Nieuwbouwplannen clubgebouw
  10. Reconstructie ingang Sportpark
  11. Nieuws van de jeugdcommissie
  12. Tossavonden
  13. Review: Kampioenen
  14. Review: toernooien en competitie
  15. Interne competitie
  16. Van onze tennisleraren Erik en Gerald
  17. Sport- en beweegakkoord
  18. Tot slot

1) Save the dates: Eerste data van 2020

Zondag 5 januari: tussen 16:00 en 18:00 uur: Nieuwjaarsreceptie
Maandag 2 maart: om 20:00 uur: Algemene Leden Vergadering

Zet de data vast in jullie (digitale) agenda: er komt nog een aparte uitnodiging voor Nieuwjaarsreceptie en ALV.

Nieuwjaarsreceptie

Graag nodigen wij jullie uit om op zondag 5 januari het glas te heffen om het nieuwe jaar. Van 16 tot 18 uur zijn jullie meer dan van harte welkom in het clubgebouw. Wilma is nu al druk bezig met de hapjes en de drankjes!

ALV: Algemene Leden Vergadering

Op maandag 2 maart 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Wij vinden het belangrijk dat onze leden daarbij aanwezig zijn. Er wordt een aantal belangrijke besluiten aan de leden voorgelegd. Verder in deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over. Ben je er niet bij dan heb je feitelijk ook geen recht van spreken als we in de ALV een gezamenlijk besluit nemen wat je eigenlijk niet ziet zitten. Kun je écht niet en wil je je stem wel laten gelden: dan kun je een medelid machtigen jouw stem uit te brengen.

Vrijwilligers, nieuwbouw, contributie, financiële verantwoording, rookbeleid: het zijn zomaar wat onderwerpen die ongetwijfeld de agenda zullen halen….. Vanzelfsprekend krijgen jullie nog een aparte uitnodiging met de agenda en bijbehorende stukken. Maar schrijf de datum vast in je agenda (of tik hem in op je smartphone): Maandag 2 maart om 20:00 uur.


2) Terugkerend item: Vrijwilligers

Ondanks dat de resultaten van eerdere oproepen bedroevend zijn, blijven we volhouden: volgend jaar wordt het echt crisis in het bestuur en daarbuiten. We weten niet hoe we de taken die we als bestuur en als club hebben, uitgevoerd moeten krijgen.

Intern, maar ook meermaals in deze nieuwsbrief, hebben we de noodklok al geluid. Het tekort aan vrijwilligers begint nu behoorlijk nijpend en kritiek te worden met allerlei vervelende gevolgen van dien.

Wat speelt er allemaal in het bestuur en omstreken?

 • Anneke Dijkstra stopt in februari 2020 als penningmeester. We hebben een opvolger die nadrukkelijk heeft aangegeven dit niet alleen te willen doen. Hij heeft ondersteuning nodig.
 • Han Haverkamp stopt als secretaris. Han en Wilma gaan volgend voorjaar verhuizen naar Rosmalen, waardoor hij zijn activiteiten voor onze club helaas moet stopzetten.

Waar zijn we verder naar op zoek:

 • Trekker activiteiten ‘100-jarig bestaan TC-Rhenen’
 • Ondersteuners baanonderhoud en parkbeheer
 • Ondersteuning penningmeester / financieel beheer
 • Secretaris van het bestuur
 • Coördinator ‘bardiensten overdag’.
 • Coördinator ‘bardienst avonden’.
 • Voorzitter commissie beheer

De ervaring is dat actieve leden die het al druk hebben altijd nog wel een gaatje vinden om iets voor de club te doen. Maar zo komt het werk steeds op dezelfde schouders terecht. De club: dat zijn we met z’n allen. Laten we ook met z’n allen ons best doen om de club in de lucht te houden: ook voor de volgende 100 jaar.

En als je sowieso graag iets voor de club wilt doen, geef het aan: vrijwel elke commissie kan ondersteuning gebruiken. Er staat ons de komende jaren een aantal uitdagingen te wachten (daar lees je in deze nieuwsbrief meer over), waar we als bestuur graag met kleine werkgroepjes over willen nadenken. Lijkt het je wat: meld je dan!


3) Contributieverhoging

Tot op heden hebben we de contributie steeds verhoogd met het jaarlijkse inflatiepercentage. Dat houden we vanaf 2021 niet meer vol. Er speelt een aantal zaken dat ons noopt tot een contributieverhoging die verder gaat dan alleen een verhoging met het inflatiepercentage. Voor de korte termijn speelt mee dat we moeite hebben met het vinden van vrijwilligers (nou ja moeite: dat is té zacht uitgedrukt). Ondanks dat we veel oproepen hebben gedaan, kunnen we niet anders dan een aantal beheerszaken op commerciële basis uitbesteden. Vanaf 2019 moeten we de schoonmaak van het clubhuis al laten doen door een schoonmaakbedrijf. In de begroting hadden we hiervoor € 5.000,- opgenomen (voorziene blik) maar volgend jaar zullen de kosten hoger zijn en dat gaan we terugzien in de begroting. We zijn aan het interen op onze reserves.

Het baanonderhoud op baan 2 en 3 is niet wat het moet zijn. De mannen van het parkbeheer kunnen het – tijdelijk- niet meer allemaal bolwerken, mede door ziekte en tijdelijke uitval. Paul van Ommen valt tijdelijk in om op maandagochtend ondersteuning te bieden. Dank daarvoor Paul!

Tegelijkertijd dreigt er een aantal risico’s. Als we op basis van vrijwilligheid de financiën niet meer kunnen bijhouden, dan moeten we ook extern een penningmeester gaan zoeken. Ook dat gaat ons geld kosten.

Tegelijkertijd hebben en houden we ambities. Dat moet ook: Bedreigingen mogen de kansen niet in de weg staan. We zijn al behoorlijk bezig met het ontwikkelen van een nieuw clubhuis. Dat maakt wel dat we wat meer moeten sparen. Als bestuur zijn we momenteel aan het nadenken over een redelijke verhoging. In de ALV komen we met een concreet voorstel. Daarbij moeten we ons bedenken dat TC Rhenen qua contributie in vergelijking met tennisclubs in de omgeving relatief goedkoop is. Dat kon ook omdat we heel veel zelf doen, maar voor de toekomst houden we dat niet meer vol.


4) Schoonmaak clubhuis

We krijgen het niet meer voor elkaar om het clubhuis zelf schoon te maken. Om toch nog aan de regels van redelijke hygiëne te kunnen blijven voldoen, hebben we besloten om het clubhuis te laten schoonmaken door ‘Radstaat’ uit Wageningen. Gaat er hierbij iets niet goed of vind je dat er qua schoonmaak structureel iets over het hoofd wordt gezien: meld het en we bespreken het.


5) Anti-rookbeleid

Het bestuur heeft besloten om in 2020 een rookplek aan te wijzen achter het kleedgebouw (gezellig ;-). We zullen faciliteren in een asbaktegel. Vanaf dat moment (en we weten nog niet precies wanneer we het geregeld gaan krijgen) mag er op het terras niet meer gerookt worden.

Er zijn al veel tennisclubs waar een algeheel rookverbod op het park geldt, maar dat vinden we voorlopig nog even te ver gaan.


6) Pinnen aan de bar

Het bestuur heeft het voornemen om het contact betalen aan de bar af te schaffen. Nu al wordt er veel gepind en dat is voor iedereen erg gemakkelijk. De leden kunnen hun portemonnee thuis laten (het pasje zit meestal toch al in het hoesje van de smartphone), de administratie wordt er eenvoudiger van, de veiligheid wordt vergroot en we hoeven niet meer met contant geld naar de bank. Er moet nog goed in beeld worden gebracht welke overige voor- en nadelen er aan het afschaffen van cash zitten. We willen natuurlijk wel iedereen de gelegenheid blijven bieden om iets bij de bar te kopen, waarbij met name onze jeugdleden niet allemaal over een pinpas beschikken. De clubpas (KNLTB) biedt echter ook mogelijkheden tot betalen. Er moet dan natuurlijk wel eerst geld op de pas gezet worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, gaan we bekijken en als wij er van overtuigd zijn dat het gaat werken, dan gaan we het snel invoeren.

Op de ledenvergadering vertellen we meer!


7) Werkgroep vrijwilligersbeleid

Lineke Schmitz, Wim-Paul Wind, Anita Smelt en Wilma Haverkamp hebben zich tijdens de ALV van 2019 bereid verklaard om in werkgroepverband na te denken over ons vrijwilligersbeleid. Duidelijk is dat het zo het nu gaat niet langer kan, maar wat moeten we dan? Kunnen we leden verplichten om vrijwilligerswerk te doen? Kunnen we een bonus geven aan vrijwilligers? Kunnen we niet-vrijwilligers extra contributie laten betalen? Kortom: welke mogelijkheden zijn er allemaal en wat is voor onze club het beste? De werkgroep heeft er goed over nagedacht en inmiddels met het bestuur de mogelijkheden besproken. Tijdens de ALV willen we jullie de resultaten voorleggen.


8) 100 jarig bestaan

TC Rhenen in 2022 Het klinkt nog ver weg maar in 2022 bestaat onze club 100 jaar. De foto rechts is één van de eerste foto’s die we hebben van onze club.

Onze club is geenszins een oude dame die met een druppeltje kwijl aan haar mond achter de geraniums apathisch haar leven overdenkt: integendeel: de club leeft, bruist en gaat om allerlei manieren mee met de tijd. En leden die al een tijdje meegaan zullen erkennen dat er inderdaad toch ook behoorlijk wat veranderd is de afgelopen jaren.

We communiceren via internet, in plaats van via ons clubblad, we werken met een App van de bond (en dat wordt alleen maar uitgebreid) en we doen ons best om de club ook de komende 100 jaar aantrekkelijk te houden, al is het denkbaar dat we daarvoor hier en daar het roer behoorlijk moeten omgooien, gelet op alle ontwikkelingen die er op sport- en vrijwilligersgebied gaande zijn..

Natuurlijk gaan we het heuglijke jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. En om er een mooie happening van te maken zullen we ergens in 2020 al moeten nadenken over de invulling van dat jubileumjaar. We komen er op terug in de ALV.


9) Nieuwbouwplannen clubgebouw

Onder leiding van Adrie Gerritsen is een werkgroep druk bezig met het uitwerken van plannen inzake de nieuwbouw van ons clubgebouw. Duurzaamheid is en toverwoord en de werkgroep doet haar best om zowel de bouw- als onderhouds- en beheerkosten zo laag mogelijk te houden.

Laten we beginnen met de mededeling dat het ons voornemen is om de nieuwbouw samen met de Korfbalvereniging ‘Arena’ te gaan realiseren. Bij onze buren staat het clubgebouw immers ook zo ongeveer op instorten. Geïnventariseerd is of ook andere verenigingen zouden kunnen meedoen in deze plannen, maar de conclusie is dat we het met Arena gaan doen. Van buren worden we huisgenoten.

We zien synergie in samenwerking. Nog niet alle details inzake deze samenwerking zijn uitgewerkt, maar tot op heden constateren we dat de clubculturen goed bij elkaar aansluiten (de korfbalclub is óók een gezellige vereniging). Wel vinden beide clubs het belangrijk dat de eigen identiteit behouden blijft, ook als we onder één dak zitten. De architect van het nieuwe clubgebouw heeft daarmee een uitdagende opdracht en wat we als bestuur tot op heden hebben gezien is veelbelovend.

Natuurlijk zijn er discussiepunten (wat doen we met het kleedgebouw: pimpen of afbreken?) en juridische zaken te bespreken (hoe regelen we het goed met Arena? Hoe regelen we de exploitatie en het beheer van het gebouw en de bar? En wat als één van de clubs ophoudt te bestaan?), nog los van het feit dat financieel alles nog helemaal moet worden uitgewerkt.

Daarnaast hebben we andere discussies te voeren: denk aan het aanbrengen van LED-verlichting, het al dan niet realiseren van een padel-baan, het opnieuw inrichten van terrassen etc., ruimte voor speeltoestellen voor onze kids, elektronisch afhangen, etc. etc. etc. Leuk om erover na te denken, nóg leuker is het om het ook voor elkaar te krijgen en daar doen we onze uiterste best voor.

Het bestuur heeft er samen met de werkgroep vertrouwen in dat het gaat lukken en met een flinke dosis goede wil, medewerking van alle partijen en doorzettingsvermogen van iedereen zouden we ons 100-jarig bestaan in een nieuw clubhuis moeten kunnen vieren. Heb je adviezen inzake de juridische kant van het verhaal: meld je bij het bestuur of bij de werkgroep ‘nieuwbouw’.

Nogmaals: we zijn er nog niet, maar het ziet er allemaal goed uit. Tijdens de ALV krijgt de ‘werkgroep nieuwbouw’ tijd om de plannen toe te lichten.


10) Reconstructie ingang Sportpark

In eerdere nieuwsbrieven hebben we dit al eerder aangekaart: de ingang van het sportpark zit er niet uit en is niet bepaald een visitekaartje van het park. We horen nét iets te vaak commentaar over de vindbaarheid van ons sportpark, laat staan dat het er allemaal keurig verzorgd, goed verlicht, veilig en goed toegankelijk uitziet. Het is een kwestie van geduld voordat iemand gestrekt gaat op de trap of struikelt over de scheve tegels. Op initiatief van TC Rhenen zijn alle gebruikers van het park nu in gesprek met de gemeente, het Utrechts Landschap en een landschapsarchitect (Jan Maurits van Linge van Xi-ontwerp).

Iedereen die hierbij betrokken is, is het er over eens: Er is al 40 jaar geen onderhoud geweest aan de ingang van het sportpark en dat is er goed aan af te zien: de ingang vraagt al heel lang om een ‘pimpbeurt’. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: het hoeft niet ingewikkeld: het moet er aantrekkelijk, veilig en herkenbaar uitzien. Dat is niets teveel gevraagd.

Herinrichten valt nog niet mee: de groenstrook tussen sportpark en parkeerplaats is voor flora en fauna belangrijk, waardoor ‘Het Utrechts Landschap’ speciale eisen stelt aan de herinrichting, maar daar komen we gezamenlijk wel uit. Belangrijker is het om het financieel ook goed te regelen en de sportclubs stellen dat de gemeente hier als eerste voor aan de lat hangt: het is tenslotte openbare ruimte. Er is nu een plan op hoofdlijnen en namens alle gebruikers van het park heeft TC Rhenen bij de gemeente subsidie aangevraagd om het plan op hoofdlijnen verder uit te werken.

Helaas is de gemeente nu nog erg terughoudend daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van gelden om de ingang ook daadwerkelijk op te knappen. Flink naar boven afgerond hebben we begroot dat de ingang er voor € 35.000,- weer tiptop uitziet de komende 40 jaar. Er zal dan wel tussentijds enig onderhoud moeten plaatsvinden. Maar eerst maar eens zien of we de gemeente zover kunnen krijgen dat zij niet alleen bij woord maar ook bij daad meewerkt aan deze noodzakelijke opknapbeurt. Wordt vervolgd!


11) Nieuws van de Jeugdcommissie:

Vanuit de jeugdcommissie zijn er diverse zaken te melden. Allereerst is de personele bezetting veranderd. Na jarenlang trouwe inzet zijn Pam Vos en Anita Smelt gestopt met hun jeugdcommissie activiteiten. Langs deze weg willen we nogmaals dank uitspreken voor hun grote inzet voor de jeugd afgelopen jaren. Gelukkig is er ook nieuwe aanwas in de vorm van Aukje van den Bovenkamp en Jan-Willem van den Berg, zodat de jeugdcommissie weer op volle sterkte is.

In het najaar werd er uiteraard nog flink getennist, met als één van de hoogtepunten het kampioenschap van het jeugdige TC Rhenen 1 heren-team in de derde klasse van de najaarscompetitie. Hulde! Op 2 en 3 november werd er fanatiek gestreden om de titel jeugd-dubbel-clubkampioen 2019. Comfortabel in de blaashal kon het toegestroomde publiek genieten van heel veel leuke en spannende wedstrijden. Wie zijn ogen de kost geeft zal opgemerkt hebben dat het park visueel opgevrolijkt wordt door kinderen die rondlopen in mooie comfortabele blauwe TC Rhenen hoodies. We zijn ook druk doende met de laatste voorbereidingen voor nieuwe TC Rhenen tennis-shirts.

Op het moment van schrijven van dit stukje wordt de laatste hand gelegd aan de team-indeling voor de voorjaarscompetitie 2020. Voor je het weet begint dat weer, maar in die tussenliggende periode staan er nog activiteiten gepland. Zo willen we op 18 januari 2020 gaan bowlen met de kinderen en zijn we van plan op 9 februari naar het ABN AMRO toernooi “Sunday Funday” te gaan (https://www.abnamrowtt.nl/tickets-en
Nieuwsbrief TC Rhenen | december 2019 6
bezoek/themadagen) in Ahoy Rotterdam.

Op 22 maart organiseren we het openingstoernooi! Alle geplande activiteiten voor 2020 komen binnenkort op de website van de club, dus houd de site en je mailbox goed in de gaten. Maar ‘save the dates’!


12) Tossavonden

Er wordt ook dit seizoen weer getosst op de volgende woensdagavonden: 8 en 22 januari 5 en 19 februari 4 en 18 maart.

Een toss-avond begint om 20:00 uur, bestaat uit twee rondes van 30 minuten gemixt en daarna een ronde van 45 minuten op sterkte.

De avonden worden afgesloten met een hapje en een drankje. Opgeven hoeft niet, maar een kwartiertje van te voren aanwezig zijn is handig vanwege de indeling. Coördinatie van de toss-avond ligt bij Henk Mol en als hij een avondje niet kan doet iemand anders dat. Voor iedereen leuk!


13) Review:

Kampioenteams In het najaar zijn er twee teams van onze club kampioen geworden in hun eigen competitie: Heren 1: 3e klasse afdeling 13: Joris, Jesse, Timo, Koen, Just en Casper waren met 30 punten de winnaar in de competitie. Casper was zelfs de beste van deze gehele competitie met slechts 2 verloren wedstrijden (en 12 gewonnen potjes) Dames Dubbel 35+, vrijdagavond Lianne, Theresia, Wilma, Thea, Anita, Christa en Anne waren in de vrijdagavondcompetitie te sterk voor de rest. Beide teams natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinningen: ze zijn bijgeschreven in de analen van onze club. Goed gedaan!


14) Van de toernooi- en recreatiecommissie: toernooien en competitie

HIPEX Clubkampioenschappen TC Rhenen Afgelopen jaar hadden we mede door de late zomervakantie niet veel deelnemers aan de Clubkampioenschappen. Maar ondanks dat zat de sfeer er goed in. En we hebben een nieuwe sponsor van de clubkampioenschappen: Hipex!

Er zijn weer een hoop mooie wedstrijden gespeeld en daarnaast waren er lekkere hapjes en drankjes voor de toeschouwers. Mocht je even vergeten zijn wie onze huidige clubkampioenen zijn, dan staan ze hier op een rijtje.

***Clubkampioenen 2019***
HE 2 t/m 5: Martijn Kemperman
HE 6/7 : Henk Mulder
HD 2 t/m 5: Andy Schäefers / Frank Giezen
HD 6: Dave de Haas / Rob Woldendorp
HD 7: Henk van de Brink / Jan Zwiers
GD 5/6: Anita Kaan / Wilko Huibers
DD 6: Mary Drost/ Eveline van der Linden
DD 8: Margreet Kalkman / Pam Vos

Clubkampioen zijn betekent echt wel wat. Bij deze een oproep aan alle leden van TC Rhenen om volgend jaar mee te doen. Dit toernooi is voor zowel startende en ervaren tennissers (15 + single en 17+ dubbel). Wie weet word jij dan onze nieuwe kampioen in jouw categorie? Zet week 36 (van 31 aug t/m 6 sep. 2020) alvast in je agenda!

Van Toor 30+ Open Dubbel

Met als wedstrijdleiders Mary Drost en Dave de Haas is in de week van 30 september t/m 6 oktober het 3e Van Toor 30+ Open Dubbeltoernooi georganiseerd. Met 132 deelnemende spelers waarvan 50 van ons eigen TC Rhenen, was het een groot succes. Niet alleen vanwege de gezelligheid tijdens de wedstrijden, maar ook vanwege de fantastische catering van Frits en Anita van Toor. Het toernooi heeft hierin een naam hoog te houden. Zelfs het matige weer kon het enthousiasme van de deelnemers niet drukken. De soms zwaar bevochten overwinningen en dito verliespartijen werden gevierd of verwerkt met heerlijk verzorgde hapjes, klaargemaakt door een flink aantal vrijwilligers. Waarvoor dank! Ook de royaal aanwezige Grebbebrokken, specialiteit van hoofdsponsor Brasserie Bakkerij Van Toor vonden gretig aftrek.

Echter: Na 3 jaar sponsoring dragen Anita en Frits van Toor het sponsorstokje over aan een volgende sponsor. Ben jij of ken jij die sponsor? De wedstrijdleiding is er klaar voor!

Vraag aan alle 30+ leden van TC Rhenen:

 • Doe je in 2020 ook (weer) mee met het 30+ Open Dubbeltoernooi?

Sportieve groeten, wedstrijdleiding, Mary Drost en Dave de Haas.

Glow in the dark:

Op zaterdag 9 november organiseerde de recreatiecommissie voor de eerste keer het Glow in the dark invitatietoernooi. Wat was het toernooi geslaagd!

Met meer dan 60 actieve deelnemers (leden en niet leden) werden er veel leuke & gezellige wedstrijden gespeeld. Het tennispark was niet verlicht met de reguliere baanverlichting maar volledig aangekleed met glow materialen waardoor de baanlijnen en de netten in het donker zichtbaar werden. Het was voor iedereen dan ook best wennen om te moeten spelen in deze omstandigheden en soms deels op gevoel. Naast de deelnemers waren er ook veel kinderen, familieleden en vrienden op het toernooi afgekomen waardoor er een gezellige sfeer was en de kantine goed gevuld.

Na de eerste potjes waren gespeeld was er tijd voor een heerlijke maaltijd verzorgd door Frits & Anita van Toor. Tijdens het eten werden ook de eerste ervaringen gewisseld over het spelen in het donker en met deze omstandigheden. KNLTB-speelsterktes bleken deze avond toch veel minder van belang…:-)

Na het heerlijke eten werden er nog een paar rondes gespeeld waarbij de sportiviteit en gezelligheid onderling de boventoon voerden. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld, waren de reacties dan ook enthousiast en positief. Er werd dan ook onder het genot van een borrel lang nagepraat in de kantine wat deze avond tot een geslaagde avond maakte. De winnaars van het toernooi maar ook de mensen met meeste opvallende outfits werden passend in het zonnetje gezet. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

De recreatiecommissie dankt alle deelnemers, bezoekers maar ook de mensen die hebben geholpen op welke manier dan ook om dit event te maken tot was het is geworden, het was echt TOP.


15) Interne competitie

Het is jullie misschien wel opgevallen. De afgelopen maanden zijn er tientallen wedstrijden gespeeld in een interne single competitie. Die is min of meer bij toeval ontstaan. De herencompetitie, eigenlijk bedoeld voor spelers met een 8 op de pas, gaat komende weken worden afgerond. Ruim 25 mannen hebben daaraan meegedaan. Folkert Datema, Jan Zwiers, Timo Huibers en Koen van der Linden maken nog kans op de overwinning. Vanaf januari start een nieuwe cyclus, dus als je mee wil doen meld je dan voor 20 december bij Frank Veenman (email: frank.veenman@gmail.com).

Overigens is er ook een interne competitie voor heren met speelsterkte 4 t/m 6 op de pas, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die heren (nog) niet heel actief zijn. Voor info hierover: meld je bij Erik van Deutekom. Erik van Deutekom is bezig ook een single competitie op te zetten voor dames, in eerste instantie vooral voor speelsterkte rond de 8. Dus als je in een interne single competitie voor dames mee wil doen, meld je dan bij hem, erik@tennisschoolfit.nl.

Voor alle competities geldt dat de spelers helemaal zelf hun wedstrijden moeten plannen. Voordeel is dat het dus altijd in je agenda past, al moet je wel zelf je afspraken maken.

Voor iedereen die niet meedoet: deelnemers aan de single competitie(s) hebben géén bijzondere rechten op banen. Zij mogen worden afgehangen. Wel hebben deelnemers het zeer gewaardeerd als andere in een enkel geval hen de wedstrijd lieten afronden. Dat is dan een gunst en geen recht!


16) Van onze tennisleraren Erik en Gerald:

In het begin van het jaar hebben we (Erik en Gerald) vanuit Tennisschool Fit wat uitwisselingen georganiseerd in de maanden januari, februari, maart. Daar hebben weer de nodige kinderen aan meegedaan en het was daardoor een leuke activiteit die we ook zeker weer gaan herhalen. Wedstrijden spelen en trainen is de ideale combinatie om het spel te leren spelen!

Begin maart liep het winterseizoen af en in week 11 zijn we gestart met de voorjaars-/zomertraining. Het trainingsschema zat weer aardig vol en we kunnen niet anders zeggen dat het een heel fijn seizoen was. Veel kinderen trainen 2x per week of in een kleine groep. Eind september is de najaars-/wintertraining van start gegaan en de meeste groepen zitten nu alweer in de 11e trainingsweek, wat gaat de tijd toch snel!

Nu is voor een ieder het moment aangebroken om je weer aan te melden voor de voorjaarscompetitie. Iedereen heeft daar meerdere keren e-mail verkeer over ontvangen. Als trainers kunnen wij alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen wedstrijden speelt. De kinderen zijn hierbij veelal nog afhankelijk van hun ouders. Het zou geweldig zijn als jullie regelmatig kunnen oefenen met je zoon/dochter of ze stimuleren om vrij te gaan spelen.

Tennis is een spel dat je moet spelen om het te kunnen leren en te begrijpen! Daarom zijn wij ook erg blij met de interne single competitie die we dit jaar gestart zijn voor de volwassenen. Eerst voor niveau 7,8 en vanaf oktober ook voor niveau 4,5,6. En op dit moment zijn wij ook bezig om voor de dames een interne single competitie op te gaan zetten. Dames spelen in onze beleving veel te weinig single. De combinatie single en dubbel is juist zo goed voor je spelontwikkeling en ook daardoor weer voor je tennisplezier. Het is geen lokaal item, het is landelijk zichtbaar dat er door dames nauwelijks of geen single gespeeld wordt. Wij willen dit graag gaan doorbreken samen met jullie;-)

Tactisch, mentaal en fysiek is het veel uitdagender en daardoor ook super goed voor je ontwikkeling als tennisser. Op korte termijn gaat er een mail uit naar alle dames die daarvoor interesse hebben. weet je nu al dat je mee wil doen dan kun je dit al aan ons doorgeven. Elly Mulder en Arianne Hadders gaan het in samenwerking met Erik van Deutekom organiseren.

Verder zijn we achter de schermen bezig met een plan om in 2020 nieuwe leden te gaan werven en zoveel mogelijk de bestaande leden te behouden. In de volgende nieuwsbrief hoop ik jullie hier meer over te kunnen vertellen.


17) Sport- en beweegakkoord gemeente Rhenen

De gemeente Rhenen heeft in samenwerking met veel lokale sportverenigingen een sport- en beweegakkoord opgesteld. Het doel hiervan is om meer inwoners ‘een leven lang te laten genieten van sport en bewegen in Rhenen’.

TC Rhenen heeft meegedacht met de inhoud van het akkoord en heeft het eindrapport ondertekend. Het is ook een document waar je als sportvereniging natuurlijk niet tegen kunt zijn. Initiatieven om onze inwoners meer te laten bewegen (en het liefst natuurlijk op onze tennisbanen) zullen wij als club ondersteunen, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.

Er is maar heel beperkt budget beschikbaar voor actieve initiatieven en hoewel wij als tennisclub ook initiatieven hebben ingediend, bleken die het bij de gemeente beschikbare budget al te overschrijden. Tja: als je ons wat vraagt, dan gaan we ook helemaal los;-)…..

Wat het in de praktijk voor ons als club betekent valt mee: we werken mee voor zover we dat kunnen maar we handelen op aanvraag. Concreet is er voor de korte termijn één voorstel waar we aan meewerken: in januari zal een klein groepje Rhenenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt een ochtend gebruik maken van onze banen om te kijken in hoeverre tennis voor hun een leuke vorm van sportbeoefening kan zijn. Wij weten natuurlijk al hoe leuk tennissen kan zijn en als we anderen over de streep kunnen trekken dan doen we dat!


18) Tot slot

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar toe!

Graag tot op de nieuwjaarsreceptie (zondag 5 januari) en anders spreken wij elkaar snel in het clubhuis!

Namens het bestuur: Reinoud Dirksen (voorzitter)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *