Nieuwsbrief TC Rhenen – december 2018

Geachte leden,

In november hebben jullie vanuit het bestuur een nieuwsbrief gekregen. Ietwat voorbarig gaven we toen aan dat het de laatste van dit jaar zou zijn. We hebben echter nog wat zaken te melden.  Vandaar dat we nog eenmaal in 2018 een nieuwsbrief opstellen.

We beginnen met droevig nieuws. Dit jaar zijn –voor zover bij ons bekend- 3 (oud)leden overleden. Oud-lid Anna Kleverlaan en Woukje Maigret en Erik Treep. Hoewel elk sterfgeval verdrietig is, grijpt het extra aan als het jonge mensen betreft die nog volop in het leven staan. Het leert je relativeren.

Nieuwjaarsborrel
Al eerder zijn jullie op de hoogte gebracht van onze nieuwjaarsborrel. Op zondagmiddag 6 januari zijn jullie allen van harte welkom om het nieuwe tennisjaar in te luiden:
6 januari 2019 vanaf 16:00 uur in ons clubhuis
Wilma Hol heeft al aangeboden zorg te dragen voor de barbezetting op deze zondagmiddag. Dank Wilma!

 

Nieuws vanuit het bestuur en commissies

Stella van Daal zal tijdens de ALV op 11 maart afscheid nemen als voorzitter van de jeugdcommissie. Stella wordt opgevolgd door Martijn Kemperman.

Naast deze wissel is er sowieso qua bemensing wat veranderd in de jeugdcommissie. Het team bestaat uit:

 • Daphne Lukkien (oa: worldtour organisatie),
 • Nicky Willekes (competitie groen en geel),
 • Ilona Spies (penningmeester)
 • Pam Vos ( competitie groen, geel).

In de ALV zullen we deze wissels formeel bekrachtigen.

De vrijgekomen functie vanuit de commissie Parkbeheer na het afscheid van Jan van Gelderen is nog  niet opgevuld. Peter van den Berg neemt tijdelijk de honneurs waar, maar Peter heeft het al druk genoeg. We zijn naarstig opzoek naar een opvolger………..

Ook in de toernooicommissie is het één en ander veranderd. De commissie bestaat nu uit:

 • Mary Drost
 • Rob Woldendorp
 • Annette Giezen
 • Anita Kaan
 • Eveline van der Linden

We zoeken nog 1 commissielid zodat er 6 leden zijn voor het organiseren van 2 Open toernooien en de clubkampioenschappen, wat erop neerkomt dat 2 mensen 1 activiteit organiseren en je dus maar 1 keer per jaar actief bij de organisatie betrokken bent.

 

Evaluatie FIT, tennisleraren

Het bestuur heeft het jaar 2018 met FIT geëvalueerd. We kijken gezamenlijk terug op een goed jaar.  De samenwerking verliep prettig en de lessen verlopen prima en tot ieders tevredenheid. Het bestuur heeft aangegeven dat het de betrokkenheid van FIT bij het wel en wee van onze club erg waardeert. FIT doet meer dan alleen tennisles geven: Erik en Gerald zijn ook actief betrokken bij de competitie, bij toernooien en komen met ideeën om zaken binnen de club nóg beter te laten functioneren.

De competitietrainingen waren erg nuttig en worden volgend jaar weer door FIT opgepakt. FIT heeft dusdanig veel lessen bij ons op de club dat in het voorjaar van 2019 wordt gekeken naar extra ondersteuning.

Natuurlijk zijn er in deze evaluatie allerlei zaken aan de orde gekomen waar we jullie niet mee willen vermoeien, maar een paar dingen waar we als bestuur over willen nadenken, mede op verzoek van FIT zijn:

 • Prioriteit reserveren blaashal,
 • Clubtenue voor competitieteams,
 • Terugbrengen aantal proeflessen voor juniorleden

 

Algemene ledenvergadering

We zijn als bestuur al behoorlijk bezig met de voorbereidingen voor de ALV. Deze wordt gehouden op maandag 11 maart 2019. De agenda wordt aan jullie tijdig verstuurd. Wij stellen dat aanwezigheid op deze avond belangrijk is. Wil je iets kwijt? Wil je meepraten over de toekomst van de club: kom dan op 11 maart 2019 op onze ALV!

 

Vrijwilligerswerk voor de club

In de ALV van 2018 is aangekondigd dat het bestuur gaat nadenken over een nieuwe vrijwilligersregeling. In de ALV heeft het bestuurd mandaat gekregen om op basis van een aantal besproken uitgangspunten een nieuwe regeling uit te werken.

Het valt niet mee om dit goed te doen. Het bestuur stelt dat iedereen die lid is van onze club ook moet bijdragen aan het functioneren van de club. Op heel veel gebieden is er werk te doen dat tot nu toe door een beperkt aantal leden wordt uitgevoerd. Onze club heeft –en daarin zijn we als club zeker niet de enige- veel consumerende leden. Kort gezegd: Het vele werk wordt door relatief weinig schouders gedragen.

Om in Rhenen te kunnen tennissen hoef je niet per se lid te zijn van onze tennisclub. Je kunt één van onze banen tegen een kleine vergoeding huren en dan kun je prima een balletje slaan.

Echter: het lid zijn van onze club biedt heel veel voordelen: via de club kun je meedoen aan toernooien, clubkampioenschappen, toss-avond en al dan niet via een app kun je met tennisvrienden een balletje slaan. Daarnaast is het gezellig op de club. De club verbindt. Het is daarbij niet onredelijk dat de club ook iets van de leden verwacht. De club kan immers alleen maar bestaan bij de gratie van haar leden. Voor het optimaal functioneren van onze club hebben we best veel vrijwilligers nodig.

Achter de bar, bij het parkbeheer, bij commissies, toernooien, wedstrijdleiding, ondersteunend aan het bestuur: er is veel te doen. We hebben de afgelopen jaren al meermaals geprobeerd om meer vrijwilligers bij onze club te betrekken, maar het resultaat van die pogingen is erg mager. We moeten het dan ook over een andere boeg gooien.

Het bestuur heeft als voornemen dat elk seniorlid van de club jonger dan 70 jaar vrijwilligerswerk voor de club moet uitvoeren. Per jaar zou het daarbij gaan om minimaal 8 uur (twee dagdelen). Meer mag natuurlijk. Doet een lid meer dan twee dagdelen per jaar vrijwilligerswerk, dan krijgt hij of zij daarvoor een vergoeding. Nogmaals: het is een voorstel voor de ALV.

Geeft een lid aan dat hij of zij geen vrijwilligerswerk voor de club wil doen, dan geldt een afwijkend contributietarief. Er komt dan een bedrag bovenop de standaardcontributie.
We snappen dat we jullie met deze vrijwilligersregeling niet direct op de banken krijgen, maar we kunnen niet anders. Op diverse manieren hebben we de afgelopen tijd geprobeerd om leden te werven als vrijwilliger binnen onze club en dat is ons helaas te weinig gelukt. En er blijft werk liggen of het komt teveel op de schouders van eenzelfde vrijwilliger terecht.

En tja: als elk lid zich aanmeldt voor vrijwilligerswerk hebben we weer een ander probleem: maar gelet op het tot op heden beperkte enthousiasme om vrijwilligerswerk te doen, verwachten we dat we hier wel uitkomen.
In de ALV op 11 maart 2019 gaan we voorstel dit met jullie bespreken. Invoering zal dan zijn vanaf het contributiejaar 2020. En ja: dat is een jaar later dan we hadden gehoopt….
In de ALV leggen we als bestuur verantwoording af voor deze vertraging.

Toss-avonden

De eerste tossavond in het nieuwe jaar is op woensdag 9 januari. Opgeven hoeft niet, maar een kwartiertje van te voren aanwezig zijn is handig vanwege de indeling. De
avonden worden afgesloten met een hapje en een drankje.

Terugblik 2018

En tot slot in deze laatste nieuwsbrief van 2018 wil ik terugkijken op het afgelopen tennisjaar. Er is in de club een hoop werk verzet. Veel ging goed, een aantal zaken liep niet goed. Het bestuur heeft met Nieuwsbrief TC Rhenen december 2018 4
wisselend succes een aantal zaken uit het beleidsplan ingevuld. Een aantal leden heeft een reanimatiecursus gedaan, de AED hangt op een toegankelijke plek, de geluidsinstallatie in het clubhuis is vervangen en er is een geluidsinstallatie in bestelling die onze ‘kermismicrofoon’ bij prijsuitreikingen etc vervangt. Over de vertraging in de vrijwilligersregeling en het proces van nieuwbouw van ons clubhuis leggen we tijdens de ALV verantwoording af.

Daarnaast kijken we natuurlijk terug op een prachtig speelseizoen. Er zijn prachtige toernooien gespeeld en dat had niet alleen te maken met het mooie weer. Ik heb al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven dat we bij onze open toernooien van niet-leden veel complimentjes krijgen over de wijze waarop bij ons toernooien worden georganiseerd en hoe gezellig deze toernooien zijn. Zonder andere sponsors tekort te doen, is men in de regio lyrisch over de catering bij het ‘Van Toor Open’.

Namens het bestuur wil ik alle sponsors en natuurlijk ook de toernooicommissie hiervoor hartelijk danken!

En dat brengt mij automatisch bij alle anderen die in het afgelopen jaar als vrijwilliger hebben meegewerkt aan de continuïteit binnen onze club. Ik ga geen namen noemen, want dan ga ik ook namen vergeten.

Dank aan allen die zich ook dot jaar weer hebben ingespannen voor onze club!

Het nieuwe sponsorbeleid heeft de eerste vruchten afgeworpen. We betrekken de sponsors meer bij onze toernooien en de contacten zijn wat aangescherpt. In de onderhandelingen met sponsors zijn we ook wat zakelijker geworden. Organisatorisch hebben we wat meer structuur, maar dit proces is nog niet af. Met name de commissie ‘Parkbeheer’ vraagt in 2019 aandacht. Zaken die we in 2019 verder oppakken zijn onder meer:

 • Anti-rookbeleid
 • Nieuwe ingang van het sportpark (een moeizaam proces)
 • Vrijwilligerswerk (zie eerder in deze nieuwsbrief)
 • Nieuwbouw clubhuis (een reset is noodzakelijk)
 • Assortiment bar
 • KNVB club-app en elektronisch afhangen

Tot slot:
Namens het bestuur wens ik jullie allen fijne feestdagen en een goeie start van het nieuwe jaar. Het bestuur hoopt met jullie allen op 6 januari (16-18 uur) te toosten op het nieuwe jaar!

Reinoud Dirksen, voorzitter TC Rhenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *