Nieuws van het Bestuur

Van het Bestuur

De zomervakantie zit er weer op; de meesten van ons zitten weer in het gareel. ’s Ochtends vroeg een wat onwennig geluid van een wekker, kids weer naar school, werk weer begonnen en geconcludeerd dat er niks veranderd is. Op de club maken we ons op voor de laatste toernooien op de buitenbanen en zijn de voorbereidingen voor het opbouwen van de blaashal al in gang (in ‘t weekend van 22 september wordt hij weer opgeblazen: het blazersensemble van onze club kan altijd hulp gebruiken op deze dag). Ook het bestuur heeft vakantie gehad, maar tegelijkertijd zijn er wat zaken die we vanuit de bestuurskamer dan wel vanuit de luie strandstoel met elkaar hebben besproken en over een paar daarvan willen we jullie graag berichten:

 

Inzet van leden voor de club: vrijwilligerswerk
In de ALV van februari 2018 is besloten dat elk senior lid van onze club als vrijwilliger inzetbaar moet zijn voor onze club. De onderbouwing daarvoor is in de ALV gegeven en besproken. Wil je dat als lid per se niet, dan kun je jouw inzet afkopen, zo luidt het besluit. Het bestuur heeft het mandaat gekregen om dit besluit verder uit te werken. Voor wat betreft het draaien van bardiensten zijn we voorlopig uit de brand maar met ingang van 2019 willen we graag ook op andere vlakken de mogelijkheid bieden als vrijwilliger iets voor de club te kunnen betekenen. Hoe leuk en gezellig is dát!

Jullie ontvangen voor het nieuwe seizoen een formulier waar je op kunt aangeven voor welke activiteiten en voor hoeveel uur je per seizoen beschikbaar wilt zijn. Inzet kan op vele vlakken: commissies, parkbeheer, blaashal, bardiensten, organisatie van toernooien… incidenteel, structureel,  noem maar op. Er zit altijd wel iets leuks bij voor jou. Heb je echt geen tijd of zin om wat uren in onze club te steken, dan kun je jouw vrijwilligersuren afkopen. We zijn bezig met het opstellen van een dergelijk formulier. Ieder lid wordt geacht dit formulier in te vullen en te ondertekenen. We gaan streng zijn: geen ingevuld formulier, dan geen pasje voor 2019. Klinkt streng, maar we willen het goed regelen. En wat we al zeiden op de ALV: het is écht niet gek om iets voor de club te doen; veel verenigingen in onze omgeving hebben dit al op deze manier geregeld.

 

Verbouw clubgebouw
In de ALV van februari zijn jullie eveneens op de hoogte gebracht van het voornemen om het clubgebouw te renoveren. Nieuwbouw of verbouw was de discussie, maar financieel ziet het er naar uit dat we een grondige verbouw gaan doen. Er is een werkgroep bezig met het uitwerken van een aantal ideeën. Voor de zomer is er aan veel leden gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het goed functioneren van het clubhuis en deze input wordt momenteel vertaald naar een aantal schetsen. Toegezegd was een bijzondere ALV in september waarin de voortgang zou worden gepresenteerd, inclusief een aantal denkrichtingen waarbij de leden een voorkeur kunnen uitspreken. Of we september halen voor een bijzondere ALV weten we nog niet, maar zodra er concrete zaken te melden zijn dan horen jullie dat.

AVG
De dit jaar in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming is voor veel verenigingen een blok aan het been en zo ook voor ons. Het bestuur heeft zich laten voorlichten over de gevolgen van de invoering van deze verordening voor onze vereniging. Een aantal administratieve zaken is al ingevoerd maar ten aanzien van bijvoorbeeld het maken van foto’s tijdens toernooien (en deze vervolgens op een Facebookpagina plaatsen) zijn we er nog niet uit.

Er is een aantal faceboookpagina’s in de lucht waar met enige regelmaat informatie over onze club of toernooien wordt gepost. Voor het bestuur is het lastig om grip te hebben op het toepassen van de AVG op deze sociale media. Dat hoeft ook niet. Toch lopen wij als bestuur de kans wel aansprakelijk gesteld te worden in het geval de AVG niet goed wordt toegepast. Daar gaan we nog iets mee doen. Uitgangspunt voor ons is in elk geval dat een ieder die herkenbaar op een geposte foto staat, daar eerst expliciet toestemming voor heeft gegeven. Alleen ‘gewillig poseren’ is dus nog geen toestemming geven. Maak je foto’s met herkenbare personen, publiceer je ze: zeg dat te voren en vraag of daar bezwaar tegen is.

 

Rookbeleid
Een teer onderwerp: roken op het tennispark. Roken en sport gaan niet samen, reden waarom het bestuur heeft besloten om het roken op het terras van ons park te ontmoedigen. Een concreet voorstel om dit te realiseren wordt momenteel door de ‘commissie Beheer’ nader uitgewerkt, maar het idee is om het roken alleen nog toe te staan op een (nader te bepalen) apart gedeelte van het park en dus niet meer op het terras. Zodra dit idee is uitgewerkt worden jullie hierover geïnformeerd.

 

Tennistorenl.nl
We vertrouwen erop natuurlijk op dat jullie al onze sponsors een warm hart toedragen. Zij helpen immers om onze club in stand te houden. Een belangrijke sponsor van onze club is tennisstorenl.nl. We willen deze sponsor bij jullie even speciaal onder de aandacht brengen. Niet alleen omdat het een goede sponsor is, maar ook omdat ze zelf claimen de goedkoopste (online)winkel te zijn voor (bijna) alles wat je nodig hebt voor een potje tennis. Maar wat vooral goed is om te weten: hoe meer je als lid van onze club bij tennisstore.nl koopt, hoe meer onze club als sponsorgeld krijgt uitgekeerd. Je bent zelf relatief goedkoop uit en je helpt onze tennisclub dus ook nog! Twee vliegen in één klap!

 

Vereniging Competie Leiders (VCL)
Als tennisclub dienen we verplicht een Verenigings Competitie Leider (VCL) te hebben anders mogen we niet deelnemen aan de verschillende competities.

Op dit moment zijn Anita Smelt en Anita Kaan onze (enige) VCL-ers. Dat is een kwetsbare situatie. Het bestuur heeft daarom besloten om uit de verschillende competitieteams meerdere VCL’s te gaan werven. Uitgangspunt hierbij is dat elk competitieteam iemand heeft die de VCL-cursus heeft gevolgd. We zijn dan minder kwetsbaar en het biedt de mogelijkheid aan de huidige VCL-ers om de taken te verdelen en te kunnen sparren met anderen.

Om VCL te kunnen worden moet je één avond een klassikale cursus volgen in de buurt van Rhenen (b.v. Ede of Arnhem).  Vervolgens doe je een eindtraining en maak je een toets via de digitale leeromgeving van de KNLTB. In totaal is het tijdsbeslag voor deze cursus ca 1,5 dag.  Voor meer informatie: Check de website van de KNLTB: https://www.knltb.nl/over-knltb/opleidingen–cursussen/cursus-verenigingscompetitieleider/

Wij vragen van de teamcaptains (van één of meerdere teams) om één (of liefst meerdere) potentiële VCL-ers uit het team aan te melden bij Anita Smelt ([email protected]). Graag vóór 1 oktober a.s. omdat de cursussen in november gegeven zullen worden.

Voor vragen hierover kun je ook altijd bij Anita Smelt terecht.

 

Dringende oproep: Jeugdcommissie
Vanwege het voornemen van de leden van de jeugdcommissie om volgend jaar iets anders te gaan doen, zijn we hard op zoek naar ouders die de jeugdcommissie willen voortzetten. We hebben al een paar mensen actief benaderd, waarvan er twee hebben aangegeven de commissie te willen continueren, te weten Nicky Willekes en Daphne Lukkien. Echter zijn twee leden NIET voldoende om een commissie te draaien. Als we geen extra opvolgers vinden, dan hebben we volgend jaar geen jeugdcommissie en daarmee ook geen jeugdactiviteiten meer. En dat terwijl de jeugdactiviteiten door onze jeugdige tennissers juist zo druk bezocht en enthousiast ontvangen worden.

We richten ons primair tot de ouders van onze jeugdleden. Het is toch leuk om meer betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van je zoon of dochter? Veel tijd vraagt het niet. Meld je aan bij Stella van Daal of via email [email protected].

 

Hotel ‘t Paviljoen
Zoals jullie (zouden kunnen) weten, hebben wij een overeenkomst met Hotel ‘t Paviljoen inzake het gebruik van onze banen door de gasten van het hotel. We hebben het eerste jaar geëvalueerd en het verzoek van het Paviljoen is om de gebruiksuren uit te breiden. Tot op heden is het zo dat de gasten van het hotel alleen overdag (tot 19.00 uur) van de banen gebruik mogen maken. Het blijkt dat gasten ook zo nu en dan wel eens in de avonduren willen tennissen. Als bestuur zijn we daarmee akkoord gegaan, met de voorwaarde dat we dit voorlopig een jaar aankijken en dan opnieuw vaststellen of de hotelgasten onze eigen leden niet in de weg zitten. De hotelgasten hangen af met een speciaal pasje. Ze hebben geen privileges of zo: zijn alle banen bezet, dan hebben ook de hotelgasten pech.

Namens het bestuur
Reinoud Dirksen

Deel dit artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *